Vojenský a Špitální řád svatého Lazara-Jeruzalémského je jedním z nejstarších rytířských řádů působících již více než 900 let na poli charity a péče o chudé, nemocné a opuštěné. Řád je pod tradiční ochranou Královského domu Francie a duchovní ochranou kardinálů Římsko-katolické církve.

 

Odkud jsme přišli?


Řád vznikl na konci jedenáctého století původně jako špitální, později také jako vojenské bratrstvo, soustředěné kolem jeruzalémského hlavního špitálu spolu s Johanity (pozdějším řádem Maltézských rytířů). Jedna ze skupin řádových rytířů se začala věnovat především péči o trvale raněné v křižáckých bitvách a o poutníky postižené malomocenstvím. Tato komunita přijala za svého patrona svatého Lazara-Jeruzalémského a stala se zakladatelem našeho Řádu. V následujících staletích Řád sv. Lazara založil a provozoval mnoho nemocničních zařízení po celé Evropě, po vzoru kterých se až do počátku 20. století označovali i jiná stacionární zdravotnická zařízení jako "lazarety". Symbol zeleného kříže, jehož barva byla odvozena od poslání Řádu - léčitelství a bylinkářství, se stal symbolem naděje a útočiště těm, kteří to nejvíce potřebují. Zelený kříž později přebrali na základě této tradice i lékárníci, či výrobci zdravotnických pomůcek, proto je v současnosti jeho zjednodušená podoba mezinárodním symbolem označujícím lékárny.