Připojte se k nám


Pokud chceme i v současnosti navázat na staletou tradici ochrany a pomoci poutníkům, nemocným a potřebným můžeme začít i ve svých domovech. Mezi námi je množství lidí kteří pomoc potřebují. Někdy stačí pouze dobré slovo, rozhovor, úsměv. Naším úkolem je i pomoc na křesťanských poutích - poskytováním základní zdravotní služby a pitného režimu pod záštitou zeleného kříže Řádu sv. Lazara prostřednictvím jeho Lazariánskej pomoci.

 

Přihlášky ke stažení:

Přihláška - kadet do 18 let
Přihláška - člen nad 18 let