12/2015

Rok 2015 začala naše Jihočeská jednotka LP-Receptorie v tříčlenném složení. Hned na začátku roku byl na účet Řádu odeslán příspěvek 3000,- Kč, který mezi sebou členové jednotky vybrali na podporu činnosti keramické dílny v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech.

Na jaře jsme kontaktovali strakonické skauty dlouhodobě spolupracující s Lazariánskou pomocí a domluvili úzkou spolupráci v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku u Strakonic (viz. článek v Reunionu 3/2015).

Stěžejní pro život a další práci jednotky ale bylo letní období. O prázdninách byla zahájena spolupráce se skupinou křesťanské mládeže v Písku, pod vedením Vojtěcha Pekárika. Díky této spolupráci jsme se mimo jiné dozvěděli i o činnosti domácího hospice Athelas v Písku, kde členové skupiny vypomáhají. Tento hospic poskytuje paliativní péči v domácím prostředí pacientů. Součástí jeho činnosti je bezplatné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby pro osoby pečující o dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené pacienty v okruhu až 25 km od Písku a asistenční služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu stáří, zdravotního postižení nebo onemocnění. Když jsme se začali o činnost blíže zajímat zjistili jsme, že i zde bychom mohli dostát základnímu poslání Lazariánské pomoci a podat svou pomocnou ruku. Z jednání vyplynulo, že by hospic přivítal pomoc ve formě poskytnutí, či zapůjčení polohovacího lůžka, které by poté mohlo sloužit některému z klientů. A protože se nám zatím nepodařilo zajistit odkoupení nějakého použitého či někde vyřazeného lůžka, zajistili jsme zatím jeho dlouhodobý pronájem. V týdnu od 2. do 8. listopadu proběhl v Písku „Týden pro hospic“, sled akcí podporovaný městem Písek, kde bylo v rámci slavnostního večera, lůžko sponzorované naší jednotkou, oficiálně předáno zástupkyni hospice Athelas (viz. foto).    

V polovině října jsme se zúčastnili na akci strakonických skautů v Oseku, o které se čtenáři Reunionu mohli dočíst v č. 5/2015. Tato velmi povedená akce a naše angažování v akci „lůžko pro Hospic“ se pozitivně odrazilo v zájmu nových mladých lidí o činnost naší Jihočeské jednotky LP. Výsledkem byly nové přihlášky do jednotky, a tak jsme na počátku zimy rozrostli o čtyři nové členy.

Ještě předtím, v rámci říjnové akce se skauty v DOZP Osek, jsme také jednali s ředitelem tohoto zařízení. Po našem dotazu, jak bychom kromě tradičních skautských vycházek mohli dále pomáhat, nám bylo panem ředitelem sděleno, že již několik let marně shánějí zájemce o pravidelnou dobrovolnickou práci. A tehdy se zrodila myšlenka, že bychom se mohli této služby účastnit. Prvotní nápad ve stádiu úvah se okamžitě zalíbil jak původním, tak i nově přijatým členům jednotky. V krátké době byla formulována konkrétní nabídka aktivit, které jsme jako jednotka schopni nabídnout klientům Domova. Základní myšlenkou spolupráce mezi našimi dobrovolníky a DOZP Osek u Strakonic, je organizování volnočasových aktivit pro klienty Domova, a to v pravidelných intervalech. Vedení Domova jsme nabídli pravidelné návštěvy 4 – 8 dobrovolníků, kteří budou s klienty zpravidla 1 x měsíčně, po dobu cca 2 hodin, provádět zájmové aktivity. Klienti si mohou vybrat aktivitu, která odpovídá jejich zájmům, popřípadě mohou během jedné návštěvy absolvovat všechny aktivity, které budou na daný den připraveny. Jedná se o pohybově a sportovně zaměřené hry v letním období venku na zahradě, v zimě v tělocvičně, dále pak výtvarné tvoření, čtení knih, zpěv a základy jednoduchých tanců.

Takto formulovanou nabídku jsme projednali s panem ředitelem, který jí schválil a přivítal. První dobrovolnická návštěva s velice kladnou odezvou zúčastněných klientů a pracovníků Domova proběhla v pondělí 16. 11., další se uskutečnila v sobotu 19.12. Po novém roce budeme pokračovat v měsíčních intervalech.  S výsledky našich dobrovolnických návštěv budeme čtenáře rádi informovat.

 

Aleš Randl, BLJ.
velitel Jihočeské jednotky LP-Receptorie