Díky křtu tvoří katolíci, pravoslavní i protestanti královské kněžstvo a svatý
lid. „Znamená to, že máme společné poslání, a to předávat přijaté milosrdenství dalším, počínaje u chudých a opuštěných,“ prohlásil papež František ve vatikánské aule Pavla VI. v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů v lednu loňského roku.

Členové jihočeské jednotky Lazariánské pomoci – Receptorie, vědomi si významu slov papeže Františka, opětovně připravili pro klienty Domova se zdravotním postižením v Oseku na Strakonicku, a nejen pro ně, několik předvelikonočních akcí.

První z nich byla již podruhé pouť po křížové cestě ve starobylé jihočeské
obci Radomyšl. Cesta vede ze vsi od původně románského kostela sv. Martina až k baroknímu kostelu sv. Jana Křtitele. Díky laskavosti paní Krejčové z místní římskokatolické farnosti jsme si jako vloni půjčili klíče od dvířek jednotlivých zastavení a mohli se vydat na cestu. Přes původně nepříznivou předpověď počasí se všem klientům-poutníkům podařilo statečně zvládnout náročnou několikakilometrovou trasu z oseckého domova do Radomyšle

 a zpět bez komplikací. Seznámili se s historií a významem této cesty pro věřící ze širokého okolí a u jednotlivých zastavení se zamýšleli nad hloubkou poselství, které nám Kristus svou „poslední pozemskou cestou“ zanechal.

Druhou akcí bylo zahájení výstavy prací klientů oseckého domova v důstojných prostorách zámečku Dub u Prachatic, které laskavě poskytla rodina di Battaglia. Více než dvacet návštěvníků srdečně uvítala majitelka zámku, paní Jana-Maria di Battaglia, DLJ-J, spolusestra našeho řádu. Po proslovu pana Mgr. Hájka, ředitele Domova v Oseku a velitele jihočeské jednotky Lazariánské pomoci cfr. Aleše Randla,BLJ, zahrála krásné jihočeské písničky kapela Osečanka. Po občerstvení měli přítomní možnost zhlédnout samotnou výstavu. Že se práce líbí, bylo vidět prakticky okamžitě po otevření výstavy, kdy došlo k prodeji jednoho z vystavených děl. Výstava bude probíhat až do 17. května a finanční prostředky z prodeje děl budou věnovány na další zkvalitňování života klientů Domova se zdravotním postižením v Oseku.

Zbyněk Rýpar, BLJ