Lazariánska pomoc je humanitární organizace, jejíž zřizovatelem a patronem je Vojenský a Špitální řád sv. Lazara-Jeruzalémského. V souladu s historickou tradicí ochrany a péče o poutníky během křížových výprav do Svaté Země. Řád sv. Lazara usiluje o vytvoření sboru dobrovolníků poskytujících zdravotnické asistenční služby především při katolických poutích, či jiných významných společenských událostech. Dalším našim záměrem je zdravotnická osvěta a školení ve formě pravidelného cyklu přednášek na vybraná témata určená pro občany starajících se o dlouhodobě nemocné, nebo umírající v domácí péči.

V České republice ale i ve Světě je mnoho lidí, kteří jsou nemocní, nebo umírají v nedůstojných podmínkách, nebo jsou pronásledováni a trpí. Spolu se skauty a mládeží je pro nás pomoc bližním posláním i radostí. 

Podpořit nás můžete modlitbou, dobrovolnickou prací, nebo se můžete stát dárcem a přispět jakoukoli finanční částkou v rámci svých možností. Děkujeme za jakoukoliv podporu!

 

"Historické období přicházejí a odcházejí, sociální kontexty se mění, ale křesťanské povolání žít evangelium solidaritou lidské rodiny se nemění a nikdy nevyjde z módy."

Papež Benedikt XVI., 06.09.2009